Teenused

Pakume klientidele laia valikut rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuseid

Tasulised teenused

Pakume nõustamist ja koolitust juhtivate ekspertide poolt kliendi rehabilitatsiooni valdkonnas

Tööalane rehabilitatsioon

Valmistame inimest ette tööeluks ja pakume tuge töötamisel või töötamise ajal.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Pakume sotsiaalset rehabilitatsiooni, et toetada puuetega või piiratud töövõimega inimesi igapäevaelus.

Tasulised teenused

Altairi rehabilitatsioonikeskuses osutavad tasulisi teenuseid järgmised spetsialistid: logopeedid, eripedagoogid, kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja, loovterapeut, füsioterapeut, arst, massöör.

Hinnad muutuvad 08.01.2024

Teenus Hind (€)
Konsultatsioon juhtiva spetsialistiga 66
Logopeediline konsultatsioon 54
Eripedagoogi konsultatsioon 54
Kliinilise psühholoogi konsultatsioon 54
Sotsiaaltöötaja konsultatsioon 54
Kunstiteraapeut konsultatsioon 54
Arsti konsultatsioon 72
Ühekordne seanss 48
Logorütmika 19
Massaaži seanss 42
Massaaži tellimus (10 seanssi) 324
Tellimus №1 (8 õppetundi - 2 korda nädalas) 326
Tellimus nr 2 (12 tundi - 3 korda nädalas) 475

Logopeedilise ravi teenuste piirhinnad

Teenus Kood Piirhind eurodes
Logopeedi vastuvõtt 7628 58,31
Logopeedilise uuring 7621 61,64

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada inimest ette tööeluks ja toetada teda tööle

asumisel või töötamisel.

Tööalast rehabilitatsiooni pakume inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • Nad on tööealised (s.t vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • Neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • Nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Kõigile puuduva töövõimega (sh töötavatele, õppivatele ja töötuna registreeritutele) inimestele osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, mida saab taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

Rehabilitatsioonispetsialistid saavad aidata leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust,

õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema, sh täites tööülesandeid.

Rehabilitatsioonimeeskond saab aidata inimesel tööellu sisse elada, nõustada tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või ka töökeskkonda kohandada. Samuti saab rehabilitatsioonimeeskond pakkuda abi igapäevaelus esinevate probleemide lahendamisel,nt

õppida kasutama abivahendeid, pakkuda psühholoogilist tuge, kohaneda liikumistakistustega, parandada kõne- ja kognitiivseid funktsioone.

Teenusele ootame inimesi kes töötavad, õpivad, otsivad tööd, kellel on soov paremini toime tulla oma eluga ja kelle toimetulekuraskusi põhjustavad füüsilised vaevused ja/või erinevad psühholoogilised ning psüühilised seisundid nagu näiteks:

 • Meeleolulangus ja depressioon;
 • Ärevus, paanikahäire;
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire;
 • Autismispektri häired;
 • Muud psühholoogilised probleemid nagu foobia, madal enesehinnang, enesesüüdistused, hirm muutuste ees, suhtlemisraskused ja konfliktid, sotsiaalne ärevus, suhte raskused lähedastega, keeruline toime tulla ebaeduga, puudub jõud ja huvi elu vastu.

Teenust ei ole võimalik osutada:

 • Raske ja sügava liikumispiiranguga klientidele;
 • Raske ja ja sügava nägemispuudega inimestele;
 • Alkoholi ja narkootikumide sõltuvusprobleemidega inimestele

Tööalane rehabilitatsioon võib hõlmata järgnevaid tegevusi:

 • Arsti nõustamine
 • Füsioteraapia
 • Sotsiaalnõustamine
 • Tegevusteraapia ja -nõustamine
 • Loovteraapia
 • Logopeediline abi
 • Eripedagoogiline abi
 • Kogemusnõustamine
 • Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
 • Õendusalane nõustamine

Rohkem infot võib leida töötukassa kodulehel:

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/vahenenud-toovoimega-inimestele/tooalane-rehabilitatsioon

Hinnad kehtivad alates 24.09.2023

Teenus Kood Hind(€)
Füsioterapeudi individuaalteenus 2001 70
Füsioterapeudi grupiteenus 2002 25
Tegevusterapeudi individuaalteenus 2003 75
Tegevusterapeudi grupiteenus 2016 30
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 2004 70
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 2006 30
Eripedagoogi individuaalteenus 2007 75
Eripedagoogi grupiteenus 2009 30
Psühholoogi individuaalteenus 2010 75
Psühholoogi grupiteenus 2012 30
Logopeedi individuaalteenus 2013 75
Logopeedi grupiteenus 2015 30
Loovterapeudi individuaalteenus 2019 75
Loovterapeudi grupiteenus 2021 30
Kogemusnõustaja individuaalteenus 2022 60
Kogemusnõustaja individuaalteenus 2024 25
Arsti individuaalteenus 2028 80
Õe individuaalteenus 2025 60

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega ja/või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaelus hakkama saada.

Teenus on olemuselt aktiivne: inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha, näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme või hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid, nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jms.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mida ei ole võimalik lahendada üksikteenuste abil (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja), vaid vaja on mitme eriala spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist.

Eesmärkide saavutamiseks osutavad vajaduse selgudes teenuseid järgmised spetsialistid:

 • Tegevusterapeut
 • Loovterapeut
 • Sotsiaaltöötaja
 • Psühholoog
 • Eripedagoog
 • Logopeed
 • Füsioterapeut
 • Kogemusnõustaja
 • Arst
 • Õde

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui ka perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

Rohkem infot võib leida Sotsiaalkindlustusameti lehelt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Kontaktid

Teenused