Töövaldkonnad

Kõnefunktsioonide diagnoosimine ja korrigeerimine

Düslaalia ja düsartria

Hilinenud kõne areng

Üldine kõne alaareng

Motoriline ja sensoorne alalia

Kõne rehabiliteerimine pärast sisekõrvaimplantaadi paigaldamist

Äpardus

Afaasia

Sünnipärane hambahalge (rinolalia, rinofoonia)

Kirjutus- ja lugemishäired (düsgraafia, düsleksia)

Kognitiivsete funktsioonide diagnoosimine ja arendamine

Kognitiivsete funktsioonide diagnoosimine ja arendamine

Lugemis- ja kirjutamishäired (düsleksia, düsgraafia)

Õpihäired ja õpiraskused

Arengu hilinemine

Hariduslike erivajadustega laste diagnoosimine ja nende vanemate nõustamine

Psühholoogilised ja vaimsed probleemid

Käitumis- ja emotsionaalsed häired

Kommunikatsioonihäired

Autismispektri häired

Psüühikahäired

Ärevushäired

Affektiivsed ja meeleoluhäired

Psühholoogiline abi lastele ja täiskasvanutele

Motorilised ja funktsionaalsed kahjustused

Traumast taastumine

Geneetilised sündroomid

Psühhofüüsikalised häired

Füüsilised arenguhäired

Insuldist taastumine

Taastusravi nõustamine

Kontaktid

Teenused